Visioon

VALITSUSE VARJENDI VISIOON

 

IDEE: Rekonstrueerida ENSV Valitsuse varjend, mis asub endise Kose Kutsekooli hoonete ja sellega piirneva ala all. Eesmärgiks on autentselt taastatud varjendi ruumides ehitada välja maa-aluse arhitektuuri (varjendid, katakombid) muuseum ja riigikaitse õppekompleks. Lisaks ehitatakse ühes varjendi tiivas välja kultuuri-ja tegevuskompleks.

Lisaks maa alla jääva varjendi rekonstrueerimisele ehitatakse aja-ja teemakohaselt välja ka varjendi maapealne osa: sissekäigud, neid ümbritsev peaväljak ja varjendi sissekäikudega piirnevate Kose Kutsekooli hoonete fassaadid.

 

VAJALIKKUSE PÕHJENDUS: Kosel asuv ENSV valitsuse varjend on täiesti ainulaadne ehitis Eestis ning oma tähtsuse, kaalukuse ja mastaapsuse tõttu sobib ideaalselt eksponeerimiseks muuseumina. Sellisel unikaalsel rajatisel ei ole mõtet lasta lihtsalt laguneda, kasutamata ära võimalusi, mida see pakub. Kose vallavalitsus võtab kasutusele Kose kutsekooli hooned, siis on otstarbekas leida kasutus ka hoone maa-alusele osale.

 

  SUUNITLUS: Ajaloost ja riigikaitsest huvitatud inimesed nii Eestis kui ka väljaspool saavad tutvuda unikaalse kunagise ENSV valitsuse varjendiga, varjendite teemaga laiemalt ning samuti riigikaitse valdkonnaga.

  Kooliõpilastele korraldatakse ekskursioone lähiajalukku ning varjendis viiakse läbi riigikaitse ja ühiskonnaõpetuse tunde erinevatele vanuseastmetele.

   

  KUIDAS HAKKAB VARJEND VÄLJA NÄGEMA:

1. MUUSEUM: Eesti ajaloolist maa-alust arhitektuuri koguv, uuriv, selgitav ja tutvustav muuseum.

Maa-alused kaitseehitised:

 1. autentse sisustusega taastatud varjendiruumid (sealhulgas Karl Vaino tuba)

Püsiekspositsioonis näitustena:

 1. II maailmasõjaaegsed maaalused kaitserajatised

 2. „Külma sõja“ aegsed varjendid Eestis

 3. metsavendade punkrid

 4. huvipakkuvamad varjendid kogu maailmas

 5. katakombid Eestis erinevatest ajastutest

 

Riigikaitse teabekeskus

Varjend kui militaarotstarbeline ehitis on otseselt seotud riigikaitsega. Riigikaitse teabekeskuses eksponeeritakse sõja/kaitse teema:

 1. Eesti sõjaline struktuur ja ülesehitus

 2. nõukogude armee sõjaline struktuur okupatsiooni perioodil Eestis

 3. nõukogude perioodi tsiviilkaitse

 

2. KULTUURI –JA TEGEVUSKOMPLEKS:

 1. Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja nende noorteorganisatsioonide ruumid

 2. Kinosaal (~ 30 kohta), kus toimuvad väärtfilmiõhtud

 3. Fotolabor. Õpilaste foto- ja videokoolitus

 4. Sõjamängude, strateegiamängude ruum

 5. Õpilaste ajalooring

 6. Noortebändide ruumid

 7. Teatrilabor

 8. Päästeameti õppeklass

Advertisements

One thought on “Visioon

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s